Oppaat

Oman asunnon tai sijoitusasunnon ostaminen on yksi elämän suurimmista kaupoista, minkä vuoksi asunnon hankintaan ja luovuttamiseen tulee
suhtautua huolellisesti.

Opas asunnon kauppaan

Opas asunnon kauppaan sisältää neljä erinomaista osaa, joissa jokaisessa käsitellään asunto- ja kiinteistökauppoihin kuuluvia vaiheita yksityiskohtaisesti ja informatiivisesti. Opas asunnon kauppaan sarja antaa lukijalleen kokonaisvaltaiset valmiudet ymmärtää asunto- ja kiinteistökaupoihin kuuluvia eri vaiheita. Opas sarja tarjoaa työkalut myös erilaisten virhetilanteiden käsittelyyn.

Opas asunnon kauppaan: Osa 1

Kohteen valintaan vaikuttavat tekijät sekä ostajan velvollisuudet asuntokaupassa.

Mitä tulee ottaa huomioon asuntokauppaa suunnitellessa? Mikä on ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus? Mitä tulee ottaa huomioon kohteen valinnassa? Näihin ja moniin muihin kysymksiin löydät vastauksen oppaamme ensimmäisestä osasta.

Opas asunnon kauppaan: Osa 2

Myyjän ja kiinteistövälittäjän velvollisuudet, tarjousmenettely, asuntokaupan verotus sekä isännöitsijän vastuu

Miten tarjousmenettely etenee? Mikä on luovutusvoittovero? Mikä on kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus? Vastaukset löydät oppaamme toisesta osasta.

Opas asunnon kauppaan: Osa 3

Kuntotarkastuksen ja -tutkimuksen merkityksestä, kuntotarkastajan vastuusta sekä piilovirhevakuutuksesta

Mitä tapahtuu, jos ostaja laiminlyö ennakkotarkastusvelvollisuutensa? Mitä ovat rakenteita rikkovat toimenpiteet? Vastaukset näihin ja kymmeniin muihin kysymyksiin löydät oppaamme kolmannesta osasta.

Opas asunnon kauppaan: Osa 4

Asuntokaupan asiakirjojen laatiminen sekä ohjeet asuntokaupan virhetilanteissa toimimiseen ja ostajan eri vaihtoehdot virhetilanteissa

Mitä ostajan tulee tietää panttikirjoista? Milloin täytyy ottaa yhteys juristiin? Millaisia vaihtoehtoja ostajalla on virhetilanteissa? Vastaukset löydät oppaamme neljännestä osasta.